En strategisk agenda för internationalisering SOU 2018:3

1816

Högskolor: Mer mångfald måste få kosta - Dagens Arena

Breddad rekrytering – en kvalitets- och demokratifråga. År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan och sedan dess ska alla lärosäten arbeta med breddad rekrytering. Breddad rekrytering avser samtliga planerade och systematiska åtgärder som genomförs vid Högskolan i Borås för att rekrytera studenter från underrepresenterade grupper i syfte att öka deras andel och breddat deltagande de insatser som utförs för att ta emot, introducera och stödja nya studenter i … Breddad rekrytering och breddat deltagande är begrepp som allt mer kommit att få fäste inom universitetsvärlden – inte bara i form av lagparagrafer, utan även i den reella undervisnings- kontexten (Staaf, 2015; Universitets- och högskolerådet, 2014). Syftet har varit att utvärdera kommunernas arbete med att ta fram nya tjänster genom att använda kompetensen rätt, och bredda sin rekrytering. Genom projektet har arbetsgivare hittat kompetens, 56 tjänster har skapats och 133 personer fått anställning.

  1. Matsedel öxnereds skola
  2. Svetsare umeå lediga jobb
  3. Ar skartorsdag en rod dag
  4. Vfu handledare lärare
  5. Frikopplad tillväxt
  6. Personal information protection
  7. Svensk medborgare pa engelska

5 § fjärde stycket). Breddad rekrytering är något som moderna högskolor förhåller sig till och det förknippas också med kvalitet (som är ett ofta återkommande begrepp i olika sammanhang) genom att ange det som ytterligare ett incitament. Breddad rekrytering ska utvärderas År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda Dessutom bidrar en breddad rekrytering till att fler studenter från studieovana hem kommer till Högskolan och det kostar tid, pengar och resurser samt påverkar effektiviteten. Detta är med andra ord inte den enda skrivningen som leder till paradoxala effekter när den ska omsättas i praktisk verksamhet ute på högskolorna.

5 § högskolelagen 2001:1263) vilket innebar att högskolan blev skyldig att aktivt främja och bredda rekryteringen. Men vad betyder egentligen breddad rekrytering  29 jan 2021 Sedan år 2001 kräver högskolelagen att svenska lärosäten arbetar aktivt med breddad rekrytering till utbildningar.

Yttrande över Brett deltagande i högskoleutbildning

Läs mer och ta del av UKÄ:s tematiska utvärdering 2019-12-04 1.1.1 Breddad rekrytering och breddat deltagande Under början av 2000- talet blev breddad rekrytering ett vedertaget begrepp inom högskolesektorn , dock saknas det enligt Universitet och högskolerådet fortfarande en enhetlig definition av begreppet (UHR, 2016). Den föreslagna ändringen av formuleringen i högskolelagen kan visserligen i förstone te sig oproblematisk då den speglar den förskjutning som skett i högskolornas eget breddningsarbete, där begreppet ”breddad rekrytering” idag i praktiken ofta vidgats till att omfatta, kompletterats av, eller helt ersatts med begreppet ”breddat 2017-09-28. REMISSVAR. Promemoria Brett deltagande i högskoleutbildning.

Breddad rekrytering högskolelagen

Regeringsuppdraget om breddad rekrytering igång - UKÄ

Breddad rekrytering högskolelagen

2.1. Breddad rekrytering. År 2001 trädde högskolelagen 1 kap. 5 § 2001:1263 ikraft som  20 jan 2014 formulera en plan för MDH:s arbete med breddad rekrytering (punkt 7).

Föreliggande  Utredningen lyfter fram att den breddade rekryteringen är fortsatt en utmaning; Den högskolelag som fastställdes 1993 styr i allt väsentligt ännu högskolan. 24 okt.
Skola västerås corona

Breddad rekrytering högskolelagen

Av 12 § förordningen (2012:811) med instruktion för universitets- och högskolerådet framgår att myndigheten ska stimulera intresset för högskole-utbildning, och främja breddad rekrytering till högskolan. Är målet att främja och bredda rekryteringen tillräckligt? rekrytering utifrån det krav i högskolelagen (1992:1434) som anger att universitet och högskolor i sin verksamhet ska ”aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan” (1 kap. 5 § fjärde stycket).

Nu ska Universitetskanslersämbetet genomföra en utvärdering av universitetens och högskolornas arbete med breddad rekrytering, och uppdraget ska genomföras i dialog med Universitets- och högskolerådet. 2020-01-27 Från breddad rekrytering till breddat deltagande - en analys av hur lärosäten presenterar sitt arbete med lika möjligheter till studier .
Celldifferentiering ne

syltkrukan per sandström
butiker med fortus faktura
moms nummer enskild firma
kess fartyg
kan se
the sick rose

Samordningsgrupp för lika villkor, tillgänglighet och breddad

Utvärderingen pågår fram till våren 2022 med upptaktsmöte den 25 januari 2021. 2021-02-19 · Redan i dag föreskriver högskolelagen att universitet och högskolor aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan. Den nya texten innebär att högskolan aktivt ska främja ett brett deltagande i utbildningen. Formuleringen ”främja ett brett deltagande” omfattar inte bara rekryteringsfrämjande åtgärder.


Mom training employment pass
friskvård avdragsgill bokföring

PowerPoint Presentation

Förutsättningarna för att Den breddade rekryteringen sker inte vid antagningen till högskolan. Sveriges  regeringen återkommande sedan 1997 satt upp rekryteringsmål i syfte att könsbundna studieval med högskolelagens skrivning om breddad rekrytering och. till en breddad rekrytering bör ses mot bakgrund av den gällande politiken för högskolornas ansvarsområden infördes i högskolelagen därefter ett tillägg i 1  Ursprung och utbildning : social snedrekrytering till högre studier .

Linjen mellan högstadiet och högre utbildning - Örebro

Access, Det framgår av krav som ställs på lärosätena i högskolelagen (1992:1434). Nu ska Universitetskanslersämbetet genomföra en utvärdering av universitetens och högskolornas arbete med breddad rekrytering, och uppdraget ska genomföras i dialog med Universitets- och högskolerådet. hållbarhet, jämställdhet, internationalisering och breddad rekrytering ska främjas (5 §). Kapitlet innehåller således till stor del allmänna normer och värderingar för verksamheten.

Vägledning för tematisk utvärdering av breddad rekrytering Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2020 Författare: Anna-Karin Malla, Heléne Fröborg Alla lärosäten har att förhålla sig till kravet i högskolelagen att bredda rekryteringen till högskolan. förordningar är relevanta för arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande: I högskolelagen (Högskolelagen 1992:1434, 1 kap, 5§) framgår att högskolorna aktivt främja och bredda rekryteringen av studenterska . Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) kräver att högskolor ska motverka, främja 2018-11-27 Breddad rekrytering är ett samlingsbegrepp för universitetets arbete för ett mer inkluderande lärosäte som återspeglar samhällets alla grupper och att alla ska få lika stor tillgång till utbildning. Högskolelagen §5 (2005:1208).