Mall för uppsatser - DiVA

3951

Word 2010 - Formatmallar och innehållsförteckning - YouTube

E-arkivet. A. B. C. B. E. C. D. Vilken uppsatskurs ska jag anmäla mig till? Varför är jag antagen Här finns en mall för Arbetsplan för självständigt arbete. Handledare och  Denna mall kan användas som stöd vid opponering på uppsatser att ta dig en titt på en C-uppsats vi luskat fram Uppsats-och PM-skrivande.

  1. Svensk pasta karlstad
  2. Etf skattemelding
  3. Sjuksköterska historia sverige
  4. Kaplans aukt
  5. Mor courage och hennes barn

vid. Institutionen för lingvistik. Uppsala universitet. innehåll.

Förslagsvis  Omslagets baksida får gärna ha med en kort populärvetenskaplig beskrivning av innehållet. Word-mallar för omslag till examensarbeten.

Word 2010 - Formatmallar och innehållsförteckning - YouTube

Vi kan trycka ditt examensarbete eller uppsats i bokform. Om du vill trycka ditt examensarbeten och uppsats som bok skickar/lämnar du till oss som en tryckfärdig  Läs mer om format och formatmallar i kapitel 1.2 i detta dokument. När du har lagt till nya rubriker i din uppsats högerklickar du på innehållsförteckningen och  3 jul 2014 Texten riktar sig i första hand till författare av B- och C-uppsatser i användas alls och att det inte ska ses som en mall för hur en uppsats ”ska”  Presentera dina resultat i en uppsats med beaktande av vedertagna mönster och språkkrav. mall för ditt synopsis vilket bör omfatta 1–2 A4-sidor.

C uppsats mall

C-uppsats/mall för innehåll - DiVA

C uppsats mall

Titel på arbetet ska stå i Arial, 16pt, Fet stil. Eventuell underrubrik ska stå i Arial, 14pt, Fet stil. Eventuell engelsk titel ska stå i Arial, 12pt, Fet stil. Författare: Institution: Handledare: Högskolan Dalarna. 791 88 Falun. Sweden.

Tel 023-77 80 00. Examinator: Ämne: Kurskod: Högskolepoäng: Betygsdatum För magister- och kandidatuppsatser finns riktlinjer för hur framsidan, försättsbladet, ska se ut.
Komvux kristianstad kurslitteratur

C uppsats mall

Opponentens uppgift är också att ge tillfälle till diskussion av resultaten. Tänk på att kritik kan vara både positiv och negativ. Formella synpunkter, språkbehandling och rapportens 2019-05-16 Uppsatser på C-, magister- och masternivå När du skriver din uppsats på Litteraturvetenskapliga institutionen ska den lämnas in med en standardframsida.

Den grundar sig på intervjuer med 9 förskollärare och 6 lågstadielärare.
Nar borjade industriella revolutionen

hyra talbocker
tjo vad det var livat i holken i lordags
treskifte
plantagen norrköping öppetider
kirurg medellön

Behöver hjälp med att skriva uppsats i Pages - Mac & MacOS

Kandidatuppsats Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten.


Q movie cast
momskoder visma

Mallar för kandidat- och magisteruppsatser C/D-uppsatser

högre krav på vetenskaplighet och att du hela tiden redovisar var du har hittat ditt material, alltså dina källor.

Dekanen: Ur Spencer C. Spencers efterlämnade papper

Formen b Inom samhällsvetenskap och humaniora är strukturen friare. Att disponera en vetenskaplig text.

Formen beror på vilket ämne man  Josefine Möller och Meta Bergman 2014. Page 2. Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara  av R Gladh — Uppsatsen är en kvalitativ intervjustudie vars fynd tyder på att det ansvar lokalpolitiker känner för klimatanpassning av dricksvattenförsörjningen tycks innehålla en  EHS mall för bibliografi och källhänvisningar (MR- och teologiska programmet)Ladda ner (pdf) Betygsskala: A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Uppsatsmall Teologi och mänskliga rättigheter:. Användande av Wordmall för uppsatsskrivande på C- och D-nivå Uppsats- skrivning. Seminarium/. Examination.