Behovsteorier i omvårdnad, hjälp!! - Familjeliv

5314

Katie Eriksson, hedersdoktor vid Fakulteten för hälsa, natur

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Katie Erikssons hälsokors 89. Vårdspecifika uppgifter 90. Centrala etiska begrepp inom vården 91.

  1. Maria hasselgren
  2. Ingångslöner för olika yrken
  3. Diskriminantas apskaiciavimas

Lidandet tränger igenom hela patienten Katie Eriksson, RN; PhD. Katie Erikssons har under senare år tagit upp begreppet lidande i sin omvårdnadsteori. Lidande i form av fysisk smärta och andligt och själsligt lidande finns på olika nivåer och är en oundviklig del av människolivet. Lidande kan leda till upplösning och död i symbolisk eller materiell mening och är förknippat med förnedring (Eriksson, 1994). Erikssons syn på lidande kan tydligt kopplas samman med fenomenet mobbning och dess påverkan på den unga människan.

Hon var en medmänniska i ordets sanna betydelse. Hon hade ett skarpt intellekt, en förmåga att se väsentligheter och hon hade förmågan att få människor att känna sig välkomna och inbjudna.

Ett liv på egna villkor - Sida 260 - Google böcker, resultat

Vård i Norden 1982 2: 2, 92-95 Download Citation. If you have the appropriate software installed, you can download article citation data to the Omvårdnadsteorier är olika former av kunskap som används som stöd i sjuksköterskans arbete.[1][2] Teorierna började utvecklas på 1950-talet i USA, som en reaktion mot att sjuksköterskeyrket blivit allt mer medicinskt inriktat. I Sverige har omvårdnadsteorin gradvis fått en allt mer central plats i sjuksköterskeutbildningen, medan praktisk medicinsk kunskap nedtonats. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

Katie erikssons omvardnadsteori

Katie Eriksson, hedersdoktor vid Fakulteten för hälsa, natur

Katie erikssons omvardnadsteori

Exempelvis kan Dorothea Orems egenvårdsteori sägas ha inslag av både behovsteori och utvecklingsteori eller Katie Erikssons teori som har inslag av både interaktionsteori och behovsteori. Resultatet förankrades i Katie Erikssons omvårdnadsteori. Eriksson beskrev människan som bestående av tro, hopp och kärlek som låg till grund för omsorgen. Med begreppen tro och hopp menade Eriksson en strävan mot en positiv framtid. Kärlek beskrevs vara den bro som ledde från självet till andra människor inom omvårdnaden. Katie Eriksson har också en speciell plats för tron i sin omvårdnadsteori.

Vårdande integritet (ibid). Katie Erikssons omvårdnadsteori (1994) om att lindra lidande är en passande teori för föreliggande magisteruppsats. Eriksson menar att de praktiska omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan skall utföra är för att hålla patienten ren och må bra kroppsligt (Eriksson, 1994). Författarna till föreliggande litteraturstudie har valt att använda Katie Erikssons omvårdnadsteori som teoretisk referensram. Sjuksköterskor inom psykiatrin får ofta ta ställning till etiska aspekter i omvårdnadsarbetet och det är inte helt enkelt att veta vad som är etiskt korrekt eller fel i alla situationer.
Kolla upp skulder pa bil

Katie erikssons omvardnadsteori

Att ansa, handlar om Utgångspunkten för Erikssons forskning har ofta varit att försöka beskriva den teoretiskt ideala vården. [ 6 ] 1998 utsågs Eriksson till hedersdoktor vid Nordiska hälsovårdshögskolan i Göteborg , sedan 2012 är hon hedersmedlem i Nordic College of Caring Science , [ 6 ] och 2013 utsågs hon till hedersdoktor vid Karlstads universitet . vårdrationalistiskt perspektiv.

En deduktiv ansats anv ndes vid genomf randet av studien. Studien genererade tolv result atartiklar som analyserades enligt Erikssons f ljande kategorier om v rdlidande kr nkning av v rdighet, f rd melse och straff, maktut vning och utebliven v rd. De mest Biography and Career of Katie Eriksson. Katie Eriksson is a Finland-Swedish nurse.
Randomiserad kontrollerad studie kvantitativ

hur många kalorier innehåller ärtsoppa
clas ohlson.se
teknisk bastermin byggnadsutformning med arkitektur
psykisk status youtube
vätska flygregler
ett program i plural

KATIE ERIKSSONS OMVÅRDNAD TEORI - Uppsatser.se

Författarna till föreliggande litteraturstudie har valt att använda Katie Erikssons omvårdnadsteori som teoretisk referensram. Sjuksköterskor inom psykiatrin får ofta ta ställning till etiska aspekter i omvårdnadsarbetet och det är inte helt enkelt att veta vad som är etiskt korrekt eller fel i alla situationer. I samlingsverket Vårdvetenskap - vetenskapen om vårdandet kommer äntligen Katie Erikssons böcker ut i en samlad volym.


Lut behandling
dance moms training

Behovsteorier i omvårdnad, hjälp!! - Familjeliv

Dokumentation av sårområdet 95.

Virginia Henderson och Katie Eriksson - emiliarebecka

escuela de enfermeria de cd. juarez chihuahu teorias de dorotea orem a) dorothea orem (1914-2007) es una enfermera que enfatiza que ningÚn autor en particular ha influenciado su modelo,.

Dessa omvårdnadsteorier tar bland annat upp att alla människor är unika men att behovet av bekräftelse och kärlek är universellt. Enligt Erikssons teori om den lidande människan finns Katie Erikssons omvårdnadsteori. Erikssons teorier om hälsa och människa, vårdande samt lidande och lindring diskuterades i relation till resultatet. Vårt resultat visade på en del av de omvårdnadsåtgärder som kan lindra det lidande som kan upplevas i samband med ett kirurgiskt ingrepp. Mer kvalitativ forskning krävs dock teoretisk utgångspunkt har Katie Erikssons omvårdnadsteori valts ut och använts som en referensram i resultatdiskussionen.